Logo
Danh Mục Sản Phẩm

Bạn đang ở đây

THẬN TRƯỚC KHI MUA

Những thắc mắc thường gặp của sinh viên khi học online Trả lời

Chúng tôi áp dụng một cách học, có thể gọi là “funix way”, để người học có thể giao lưu dễ dàng với mentor (chuyên gia) và với sinh viên tất cả các khóa, lớp thông qua tài khoản đăng ký của mình trên website của trường và trên mạng xã hội Facebook. Cần ghi nhận là ngoài mentor, các bạn sinh viên cũng hỗ trợ nhau rất tốt.

Trường còn thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt giữa mentor và sinh viên qua các sự kiện như xDay, xRoom, xTalk, xCafe... Đây là hoạt động offline định kỳ, trong đó, mentor - là các nhà quản lý, chuyên gia kỹ thuật (những người trực tiếp tuyển dụng) của doanh nghiệp sẽ có những định hướng, chia sẻ thiết thực giúp sinh viên có kế hoạch học tập phù hợp.

latest jordan SneakersNike Shoes

Giấy Chứng Nhận Chất Lượng

Chứng Nhận SGS Cân Chống Nước IP68 Wireless
Chứng Nhận SGS Cân Chống Nước IP68 Wireless
Chứng Nhận ISO 9001-2008
Chứng Nhận ISO 9001-2008
Chứng Nhận ISO9001-2008 TAIWAN
Chứng Nhận ISO9001-2008 TAIWAN
Chứng Nhận ISWM 2002
Chứng Nhận ISWM 2002
Chứng Nhận ISWM 99
Chứng Nhận ISWM 99
Chứng Nhận ISWM 95
Chứng Nhận ISWM 95
Chứng Nhận ISWM - MỸ
Chứng Nhận ISWM - MỸ
Giấy Chứng Nhận CE Cho Cân Excell - SP Được lưu hành trên thị trường EU
Giấy Chứng Nhận CE Cho Cân Excell - SP Được lưu hành trên thị trường EU
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Hộp Nối Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Hộp Nối Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Cân Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Cân Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Hộp Nối Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Hộp Nối Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Hộp Nối Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Hộp Nối Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Hộp Nối Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Cân Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Cân Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Cân Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Cân Chống Nước EXCELL
Giấy Chứng Nhận SGS Cho Cân Chống Nước EXCELL